Menu

Vyhľadávanie

Anketa

Ktorá TATRA sa Vám najviac páči?
Počet hlasov: 695

Kategorie: Akcie

POLYGON 2013

Vážení členové klubu, přátelé a příznivci samohybů zn. Tatra, Tatra klub CZ v AčR a Tatra klub Brno v AČR si Vás dovolují pozvat na podzimní víkendový sraz "Polygon 2013", který se koná ve dnech 13. až 15. září 2013 v Kopřivnici s dovětkem "akce začíná již 12.září večer" :). Letošní ročník věnujeme jubileu 40ti let od představení modelu T613 veřejnosti, a abychom nebyli obviněni z nudně-stejného průběhu akce, jako byly minulé "polygony", vězte že letos bude hodně věcí jinak :). Letošní akce je tzv. "dvoufázová" - neboť se nám povedlo zařídit exkurzi do výrobních prostor Tatry, jistě mnozí z Vás tomuto lákavému bodu akce neodolají. Pro Vás všechny zájemce o akci včetně exkurze tím sraz začíná již ve čtvrtek! večer včasným dostavením se do centra města Kopřivnice k hotelu "TATRA" a ano správně, celý sraz pro Vás bude obsahovat o půlden a nocleh víc než bylo obvyklé. Pro Vás všechny zájemce o klasický průběh srazu bez účasti na exkurzi do výroby proběhne jako obvykle, tedy máte celičký pátek! až do večerních hodin na to, dostavit se rovněž do hotelu "TATRA". Skupinový odjezd účastníků akce není, vzhledem ke stavu dálnice D1, na čtvrtek ani na pátek organizován. Tímto rozfázováním akce jsme naplnili podmínku uskutečnitelnosti exkurze, kterou je možné absolvovat pouze ve všední dny, kdy výroba jede, nikoli o víkendech. Kdo z Vás tedy bude chtít i na exkurzi, tedy dále sleduje propozice včetně čtvrtka 12. září, kdo na exkurzi nechce, stačí se věnovat propozicím od pátku 13. září.Předběžné propozice:

čtvrtek 12.září

Tento den je vyhrazen klidnému individuelnímu dojezdu účastníků, kteří se chtějí! zúčastnit i exkurze do výrobních prostor Tatry Trucks.  Je třeba nejpozději do 20:00 hod večer dorazit do Kopřivnice do hotelu "TATRA", kde bude hlavní stan celé akce.

- po příjezdu na místo bude každý z účastníků zaregistrován, ubytován a budou mu sděleny všechny potřebné informace.
- společná večeře proběhně zhruba od 20:00 hodin, účastníkům kteří dorazí rozumně později bude připravena individuelně.
- po večeři se odebereme do uzavřeného prostoru, kde po oficiálním přivítání a seznámení s programem akce mohou dle libosti a potřeb účastníků pokračovat debaty a rozjímání, obsluha restaurace nám bude k dispozici.
- v pátek 13. září proběhne společná snídaně, poté se zformujeme do kolony a vyrazíme do továrny na exkurzi s výkladem. Po ukončení exkurze se odebereme na společný oběd a pak zpět do hotelu. Odpoledne můžeme vyplnit např. návštěvou regionálního muzea či vyhlížením přátel a účastníků, kteří dorazí až během pátku :)

pátek 13.září

Tento den je vyhrazen klidnému individuelnímu dojezdu účastníků, kteří se nezúčastní exkurze do výrobních prostor Tatry Trucks a.s. Je třeba nejpozději do 20:00 hod večer dorazit do Kopřivnice do hotelu "TATRA", kde bude hlavní stan celé akce.

- po příjezdu na místo bude každý z účastníků zaregistrován, ubytován a budou mu sděleny všechny potřebné informace.
- společná večeře proběhně zhruba od 19:00 hodin, účastníkům kteří dorazí rozumně později bude připravena individuelně.
- po večeři se odebereme do uzavřeného prostoru, kde po oficiálním přivítání a seznámení s programem akce mohou dle libosti a potřeb účastníků pokračovat debaty a rozjímání, obsluha restaurace nám bude k dispozici.

sobota 14. září

- mezi 8:00 a 9:00 hod proběhne společná snídaně. Krátce po 9. hodině budete detailně informováni o organizaci hromadného odjezdu na Polygon Tatry Trucks a.s. Kdo z účastníků přijede na akci až v sobotu ráno, je třeba, aby se k hotelu dostavil nejpozději v 9 hodin ráno!
Užití Polygonu proběhne Vám jistě známýmý způsobem. Vozidla účastníků odstavíme na ústřední ploše uprostřed "oválu" a zahájíme skupinové jízdy po rychlostním okruhu, pod dozorem a výlučně dle pokynů pořadatelů. Oproti minulým letům budeme moci letos využít i zázemí s wc a občerstveím, jakož i stanový přístřešek pro případnou nepohodu počasí. Paralelně s našimi jízdami proběhnou na speciálních vozovkách ukázky jízdních možností nákladních vozidel Tatra. Pro přihlášené účastníky celého srazu (ubytovaní) bude kolem poledne připraven oběd, a to dodavatelským způsobem přímo na polygon, na oběd se tedy z areálu odjíždět nebude. Účastnící srazu se odeberou předběžně kolem 16:00 hodin z areálu zpět k hotelu. Následovat bude volnější tempo programu - namátkou uvádíme návštěvu technického muzea, města Kopřivnice jako takového, expozice fojtství, a podobně.
- v 19:00 hodin proběhne v hotelu společná večeře a následně večerní posezení do oblíbených ranních hodin, jehož nedílnou součástí bude tradiční večerní host s vrcholně zajímavým programem.

neděle 15. září

-mezi 9. a 10. hodinou proběhne společná snídaně. Poté dojde k vyklizení ubytovacího zařízení a individuelnímu odjezdu účastníků domů, případně, dle zájmu lze v nedělním dopoledni realizovat nějakou vhodnou doprovodnou akci.

Organizační pokyny:

Místo konání:

Jak již bylo zmíněno výše, místem konání srazu, tedy ubytovacím a stravovacím centrem je hotel TATRA v centru města Kopřivnice.

Náklady na akci/účastnický poplatek:

1. Účastnický poplatek včetně exkurze do výroby (čt. 12.9. - ne. 15.9.)
Účastnický poplatek činí na celou akci a dospělou osobu 2.395,- Kč, dítě (3-12 let) pak 1.810,- Kč. Jsou v něm obsaženy poměrné části nákladů na akci, tedy ubytování osoby na tři noci v hotelu Tatra, tři společné snídaně a tři společné večeře v hotelové restauraci, pojištění akce, poměrná část za pronájem polygonu, poměrná část za zajištění zdravotnického dozoru, za energie, pronájem WC, zapůjčení audiovizuální techniky a ostatní potřebné náklady.

2. Účastnický poplatek bez exkurze do výroby (pá. 13.9. - ne. 15.9.)
Účastnický poplatek činí na celou akci a dospělou osobu 1.730,- Kč, dítě (3-12 let) pak 1.290,- Kč. Jsou v něm obsaženy poměrné části nákladů na akci, tedy ubytování osoby na dvě noci v hotelu Tatra, dvě společné snídaně a dvě společné večeře v hotelové restauraci, pojištění akce, poměrná část za pronájem polygonu, poměrná část za zajištění zdravotnického dozoru, za energie, pronájem WC, zapůjčení audiovizuální techniky a ostatní potřebné náklady.

3.Účastnický poplatek pro návštěvníky polygonu, tedy pro ty, kteří se neúčastní celého srazu, ale chtějí si užít hlavní náplň sobotního odpoledne a svézt se ve svých vozech na polygonu, činí 300,- Kč za vozidlo, bez ohledu na počet členů posádky.

Ubytování, stravování:

K dispozici máme zejména dvoulůžkové pokoje vybavené v plném hotelovém standardu vlastními sociálními zařízeními i TV. V dvoulůžkových pokojích lze, při akceptování trochu sníženého komfortu realizovat v případě potřeby přistýlku. Dále je k dispozici několik třílůžkových pokojů. Vozidla budou odstavena na hotelovém parkovišti přímo u budovy hotelu. Stravování proběhne v hotelové restauraci, oblíbeným "stravenkovým" systémem. Večerní posezení bude realizováno v separátním salonku, kam bude docházet obsluha restaurace, případně si bude možné po sejití pár schodů za obsluhou restaurace pro patřičné komodity dojít. Stravování proběhne v hotelové restauraci, stravenkovým systémem.

Organizace přihlašování se k účasti:

V případě zájmu o účast na této akci, a to jak na akci celé, tak jen na odpolední části na polygonu je nezbytné provést CO NEJDŘÍVE tyto kroky:

1/ organizátorům nahlásit na níže uvedený telefon (klidně i SMS) nebo na e-mail tyto údaje:
- jméno účastníka a jeho spolucestujících
- typ a SPZ vozidla
- variabilní symbol - vámi vymyšlené číslo (u účastníků celé akce, kteří posílají zálohu)
- informaci, zda se účastní celé akce s exkurzí, celé akce bez exkurze, či jen sobotní části na polygonu
- v případě účasti na celé akci předpokládanou hrubou dobu příjezdu na místo konání akce
(např. : "přijedeme individuelně, k hotelu, cca v 8 večer" nebo "nestihneme přijet v pátek, přijedeme až v sobotu ráno", a podobně)
- kontaktní telefon, nejlépe mobilní, na kterém vám pořadatelé potvrdí registraci účasti a podobně

2/ na účet klubu poslat zálohu:
účast čt. 12.9. až ne. 15.9.:

- ve výši min 2.200,- Kč za každou účastnící se osobu (neboť objednané pokoje i strava musí být zaplaceny i v případě, že dotyčný nedorazí)

účast pá. 13.9. až ne. 15.9.:

ve výši min 1.700,- Kč za každou účastnící se osobu (neboť objednané pokoje i strava musí být zaplaceny i v případě, že dotyčný nedorazí)

Případ placení celého účastnického poplatku až na místě akce je možný, bude v případě potřeby řešen individuelně a přednostně pro členy klubu, v tom případě kontaktujte odpovědnou osobu z řad pořadatelů na níže uvedeném telefonu.
Účastnický poplatek týkající se čistě účasti na polygonu bude od posádek vybírán při vjezdu do areálu.
O příjmu zálohy a potvrzení účasti budou jednotliví členové obratem informováni. Jako variabilní symbol platby uveďte číslo, které jste nahlásili v přihlašovacích údajích - viz výše, toto je NUTNÉ pro řádné přiřazení záloh k účastníkům.

kontakt pro přihlášení účasti - telefon: 602735076

kontakt pro přihlášení účasti - e-mail: info@autosva.cz

bankovní účet č. : 2560870193

banka: 0800

variabilní symbol: viz výše

kontakt na osobu odpovědnou za platby: Jindřich Urban, jinur@centrum.cz, 603211206
 
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE STANOVENA NA: 31.SRPNA 2013 !!!

Upozornění: Jedná se o uzavřenou akci plně v režiji a zodpovědnosti pořadatelů, bez volného přístupu veřejnosti. Výběr vozidel (či jejich posádek) pro účast na akci/vpuštění do areálu/vpuštění na rychlostní okruh je plně a jedině v kompetenci určených zástupců organizátora akce, kontrolována bude rovněž platnost TK a platnost pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.
 
Těšíme se na setkání s Vámi

Vedení TKCZ

print Formát pre tlač

Komentáre rss


Neboli pridané žiadne komentáre.